logo_bez_poz

Tvrtka PLAN 360 d.o.o. osnovana je u Zagrebu 2019. godine. Osnovne djelatnosti tvrtke vezane su za prostorne podatke, njihovu analizu i vizualizaciju.

Osim pružanja uobičajenih geodetskih usluga, tvrtka PLAN 360 d.o.o. aktivno se bavi izradom tematskih karata, izrade grafičkih prikaza te svih vrsta obrade prostornih podataka.

Poslovi kojima se tvrtka bavi:

– analize prostornih podataka
– topološka obrada podataka
– transformacije koordinata
– transformacije između formata prostornih podataka
– kartografske usluge - izrada svih vrsta karata i planova
– izrada brošura s planovima lokacija
– grafička priprema
– uspostava i razvoj geoinformacijskih sustava
– izrada sustava za kontrole prostornih podataka
– geodetske usluge
– stručne analize i savjetovanje
– izračuni i ostale operacije
– vektorizacija planova i karata
– izrada 3D modela objekata