KARTOGRAFIJA

Tematske karte su kartografski prikazi najrazličitijih tema iz prirodnog i društvenog područja, koje su neposredno vezane uz prostor, njegova svojstva, procese ili ljudska djelovanja koja utječu na sam prostor. Na njima su s posebnom važnošću prikazani jedan ili više topografskih objekata (naselja, prometnice, reljef, vode, vegetacija i područja) ili neki drugi objekt. Tematske karte mogu se grupirati po različitim kriterijima, pa tako postoje podjele tematskih karata prema svojstvima objekata prikaza, metodama istraživanja, oblicima prikaza i tematskim područjima, koje sadrže sve moguće vrste i mogućnosti definiranja objekata i procesa ili svojstava objekata od interesa.

Osim postupka digitalizacije, radimo i grafičke poslove pripreme za tisak kada vaše ideje s papira prenosimo u digitalni oblik spreman za tisak, bilo da se radi o prikazu prostornih podataka, promotivnim materijalima, plakatima ili promidžbenim artiklima.

Tvrtka izrađuje sve vrste karata, a podatci o objektima od posebnog značaja za izradu nekih vrsta karata (npr. za turističke, biciklističke, pješačke, planinarske) prikupljaju su terenskom izmjerom kako bi u potpunosti odgovarala svrsi za koju se izrađuju.

– turističke, izletničke karte

– karte kao dio promidžbenih materijala

– karte naselja

– karte stanovništa

– političke, povijesne, geopolitičke karte

– gospodarske karte

– ekološke karte

– auto karte

– planove gradova

GEOINFORMACIJSKI SUSTAVI (GIS)

Geoinformacijski sustav je računalni sustav za prikupljanje, povezivanje, analiziranje i prikazivanje podataka te rukovanje i upravljanje podacima koji su prostorno referencirani na Zemlju. Pridruživanjem baza podataka prostornim entitetima stvaraju se geografski informacijski sustavi s raznim mogućnostima prostornih analiza i izrade odgovarajućih kartografskih prikaza, kao i drugih vrsta izlaznih rezultata i vizualizacija. GIS podatci predstavljaju objekte u stvarnom svijetu pomoću digitalnih podataka, rasterskih i vektorskih. Koristi se za digitalni prikaz i analizu geografskih objekata i događaja koji se nad njima odvijaju i to u gotovo svim granama; od prometa, zaštite okoliša, turizma, promatranje kretanja stanovnika i mnogih drugih evidencija.

GEODETSKE USLUGE

Tvrtka posjeduje suglasnost za obavljanje stručnih geodetskih poslova koju izdaje Državna geodetska uprava.